Aweria

Aweria.com

Aweria är Sveriges första specialistsystem för akutsjukvård och är framtaget utifrån den prehospitala och sjukhusbundna akutsjukvårdens unika förutsättningar och behov. Awerias inbyggda beslutsstödsfunktioner håller koll på varje patient, påminner och rekommenderar åtgärder enligt verksamhetens riktlinjer.

Systemet samordnar all relevant information kring den akuta patienten från första kontakten med SOS alarm tills patienten läggs in på avdelning eller kan gå hem, vilket ger unika möjligheter för uppföljning och förbättringsarbete med verksamhetens logistik.