Thank you for your interest, we’ll get in touch with you shortly!

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Regulatory navigation program

Regulatory compliance is an essential part of the journey when developing safe healthtech solutions for the European and global markets. It’s a common struggle, entering this new line of business which causes months and years of unnecessary delays in reaching the market.

This series of educational sessions, by Lean Entries, combined with the interactive tool Entries and one-to-one sessions with regulatory experts, serves to navigate faster, minimize risk and overcome some of the hurdles that you commonly face while developing safe health tech solutions for the European and global market.

Find more information about the regulatory program here.

View the sessions here: