Thank you for your interest, we’ll get in touch with you shortly!

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Den nya eran av evidensgenerering och förtroende för sjukvården

Posted on maj 15, 2023

Vi känner alla till de ökande utmaningarna att tillhandahålla god och jämlik vård. Åldrande befolkning, ökande kroniska sjukdomar, mer och mer kostsamma behandlingar, och fortfarande har 50 % av världens befolkning inte ens tillgång till sjukvård. OM resurserna ökade i samma takt skulle detta inte vara ett problem. Det gör de dock inte! Så, vi står inför allt längre köer, ökade kostnader och ökad ojämlikhet.

Den positiva nyheten är att tack vare modern digital teknik finns ett nytt sätt att ge och få hälso- och sjukvård, med bättre resultat till lägre kostnad, mer hälsa för pengarna. Dock ännu inte allmänt tillgängligt. En av orsakerna är svårigheter att ta till sig adekvat bevisning sedd genom traditionella glasögon, traditionella metoder för hur bevis erhållits. Metoder som är optimala för t ex nya läkemedel är inte optimala för de nya digitala verktygen.

De nya lösningarna möjliggör individuell vård, egenvård, tidig upptäckt, individuell diagnostik, individuell behandling – mer specifik och effektiv än den vård, diagnostik och behandlingar som finns idag.

De nya lösningarna påverkar också andra aspekter än det medicinska, såsom livskvalitet, känsla av trygghet, förebyggande, att hålla sig friskare längre.

Nuvarande metod (dubbelblind randomiserad klinisk studie)

Är designad för behandlingar som kan vara farliga för människor.

De flesta HealthTech-lösningar är inte farliga.

Utformad för att mäta specifika kliniska resultat, i studier utförda med kontrollgrupper i mycket specifika kohorter, vanligtvis runt 1000 patienter, ofta under mer än 2 år, för att säkerställa specifika kliniska resultat.

En klinisk studie på ett nytt läkemedel skulle vanligtvis involvera en kohort av patienter med specifika egenskaper, såsom ålder, kön, inkludering/exkludering av andra diagnoser etc. Historiskt har många studier utförts på endast män, samtidigt som de är godkända för och används för att behandla kvinnor. Ytterligare effekter, positiva eller negativa, kommer att bli uppenbara först efter lansering och spridning i stora populationer.

De flesta HealthTech-lösningar är designade för individuell variation, anpassade till individen.

Beviset som byggts är också utformat för en mycket lång livscykel, ett piller bör fungera på exakt liknande sätt i många år (patentet löper ut efter förlängning inom cirka 30 år från ansökan). 

HealthTech-lösningar har fördelen att omedelbart uppgraderas och distribueras (digitalt) för att tjäna användarna bättre och bättre. Allt baserat på kontinuerlig uppföljning av användardata. I likhet med vad Tesla gör, kontinuerligt uppgradera funktionaliteten automatiskt och på distans. Det betyder att en viss lösning inte längre skulle vara exakt densamma nästa månad eller vecka. Att använda nuvarande metoder, med en statisk lösning i åratal, är alltså begränsande. Det begränsar potentialen.

I många fall inkluderar studier mätning av förbättrad livskvalitet (QALY), men, som förklarats tidigare, endast inom ramen för studien, det vill säga den inkluderade kohorten och begränsad till de specifika effekterna av behandlingen, exklusive till exempel känsla av trygghet. 

Förutom medicinska effekter ger HealthTech-lösningar ett antal andra effekter, såsom ökad känsla av trygghet och av kontroll över det egna medicinska tillståndet, avsevärd tidsbesparing genom att inte behöva besöka sjukhuset så ofta, bara för att nämna några exempel. Och ännu bättre arbetslivsvillkor för hälso- och sjukvårdspersonal. Sist, men inte minst, kostnadseffekterna: många healthtech-lösningar ger radikalt minskat behov av dyr sjukhusvård. Sjukvårdsresurser frigörs och kan användas till att ge vård till dem som behöver när de behöver den.

Sådana parametrar är värdefulla och bör inkluderas när man utvärderar och implementerar dessa typer av lösningar. Om vi ska gå mer mot precisionshälsa och patientcentrerad vård är det helt nödvändigt att vidga horisonten för vad vi anser vara framgångsrik och effektiv sjukvård.

Av detta är det tydligt att vi måste titta på bevisskapande på ett nytt sätt, för att fullt ut nå potentialen med HealthTech. Vi kommer att behöva nya teorier, nya forskningsmetoder och nya mått. Det kommer att handla om s k Real World Evidence och mycket mer.

Kom och lyssna på och diskutera vad vi föreslår!

Plats: F-Expo – Vitalis, Svenska Mässan Göteborg
Dag: Onsdag 24 maj 2023
Tid: 10:30 – 11:15

Vitalis 2023 Vitalis 2023