Thank you for your interest, we’ll get in touch with you shortly!

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Ny teknik kan spara dyrbara minuter vid stroke

Posted on maj 11, 2022

Göteborgsföretaget Medfield Diagnostics har utvecklat Strokefinder™ MD100, ett bärbart instrument som ska fungera som ett beslutsstöd för till exempel ambulanspersonal och personal vid akutmottagningar vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador.

-Patienter med misstänkt stroke eller hjärnskada transporteras idag vanligtvis till sjukhus för undersökning med datortomografi (CT-röntgen) eller magnetkameraundersökning (MRI). Med Strokefinder™ kan detektion och behandling av stroke påbörjas redan i ambulansen och avsevärt minska risken för långvariga och bestående fysiska och mentala funktionsnedsättningar, säger Stefan Blomsterberg, vd för Medfield Diagnostics.

Medfield Diagnostics är medlem av nätverket HealthTech Nordic som under flera år samlat och stöttat tillväxten av nya lösningar inom hälso- och sjukvård. Idag är runt 315 nordiska bolag medlemmar, alla med lika spännande lösningar inom vitt skilda områden. Stefan Blomsterberg, vd för Medfield Diagnostics förklarar varför de valt att vara medlem i HealthTech Nordic:

-Vården har stora behov av ny teknik som effektiviserar processer och ger bättre vårdresultat. Vårdpersonalen måste få smartare teknik för att de ska kunna lägga sin tid och sitt kunnande på rätt saker. Ny teknik införs alldeles för långsamt i den offentliga vården idag och studier visar att effekten blir större om flera nya lösningar införs samtidigt. Tillsammans med andra medlemmar kan vi påskynda den modernisering av vården som krävs, vilket gynnar både samhällskostnader och folkhälsan, säger Stefan Blomsterberg, vd för Medfield Diagnostics.

Medfield Diagnostics teknik grundar sig på tio år av forskning och utveckling vid Chalmers. Strokefinder™ är ett litet batteridrivet instrument som med hjälp av mikrovågor och AI gör att sjukvården på mindre än fem minuter kan utvärdera en patient för att sedan, tillsammans med läkare avgöra vilket vårdbehov patienten har. Nu pågår E-certifiering, validering av konceptet i specifika miljöer, kliniska prövningar och studier bland annat tillsammans med Västra Götalandsregionen, Helse Vest i Norge, Region Skåne, NHS i UK, HMRI i Australien och planering för säljstart i Europa.

Mikrovågsteknik har egenskaper som även kan användas i den fortsatta utvecklingen av nya, mer kostnadseffektiva instrument och har bland annat visat stor potential att upptäcka blödningar i bröstkorg och buk och inom diagnostik av bröstcancer.

Medfield Diagnostics är ett av de 18 medlemsbolag som valts ut för att presentera sin lösning i Healthtech Nordics monter B02:21 på Vitalis, ehälsomässan i Göteborg 17-19/5.