Thank you for your interest, we’ll get in touch with you shortly!

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Snabbare hjälp när barn får berätta om sin situation genom en app

Posted on maj 16, 2022

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär bland annat att barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Det är inte alltid så lätt att prata om saker när man är ung. Därför finns Ommej-appen, där barn och ungdomar kan svara skriftligt på frågor och på så vis berätta hur de egentligen har det. 

Ommej är ett av 18 utvalda bolag som kommer att visa upp sina lösningar i HealthTech Nordics monter B02:21 på ehälsomässan Vitalis i Göteborg 17-19 maj. HealthTech Nordic är Nordens största nätverk för ehälsobolag med syftet att stötta tillväxten av nya lösningar som driver en positiv förändring av vården.

– Allt fler unga mår dåligt och samhällsinsatserna räcker inte till. Köerna till BUP är orimligt långa och det behövs effektivare arbetssätt. Barn av idag är vana att kommunicera digitalt och vi har faktiskt fått in återkoppling från socialsekreterare som hävdar att de genom Ommej fått kontakt med barn som de annars inte nått fram till. Varje barn som kan få rätt hjälp snabbare är en seger, och i förlängningen även en samhällsekonomisk vinst, runt 10 miljoner kronor per barn, säger Nicolina Fransson, vd och grundare av Ommej.

Ommej är ett digitalt verktyg som underlättar för barn att berätta hur de mår. Appen kan användas av alla verksamheter som jobbar med barn, och till exempel kan en skolkurator bjuda in barnet till appen där hen får svara på frågor om hur hen har det, exempelvis i familjen, med kompisar och i skolan. Skolkuratorn får då en lättöverskådlig bild över barnets nätverk, önskemål, risker och resurser vilket i sin tur gör att hon snabbare kan förstå vilken hjälp som behövs exempelvis från skolan, BUP eller Socialtjänsten.

Ommej möjliggör också samverkan inom och mellan verksamheter med barnets helhetsperspektiv i centrum. Endast personen som bjudit in barnet till Ommej kan se svaren, och det behövs samtycke från barn och vårdnadshavare om svaren ska delas med andra instanser för att bättre kunna hjälpa barnet. Vid medgivande kan instanserna få möjlighet att dela barnets berättelse och på så vis få en gemensam syn av barnets problem och vilka behov av insatser som kan vara lämpliga. Barnet slipper också berätta sin historia flera gånger eftersom alla inblandade får tillgång till samma underlag. Frågorna är rakt formulerade med bildstöd. Det ger även barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möjlighet att berätta sin historia.

Ommej grundades 2018 och har idag 500 användare från vård, skola och omsorg över hela landet.