Thank you for your interest, we’ll get in touch with you shortly!

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Archive for maj, 2023

Mer hälsa för pengarna – varför inte?

Publicerad: 15 maj, 2023 av Elida Cimic |

De flesta har ännu inte sett vad den nya vågen av HealthTech är och vad den kan åstadkomma. Trots att Norden leder utvecklingen i världen. Vi blir allt fler äldre med kroniska sjukdomar som kan hållas i schack längre med HealthTech. Allt fler ungdomar mår dåligt men kan mötas tidigt med moderna digitala verktyg.

Förutom bättre hälsa och livskvalitet är potentialen att frigöra resurser i vården, korta köer och förbättra arbetsförhållanden enorm. Ändå införs HealthTech bara på vissa vårdcentraler, vissa kliniker, av enskilda eldsjälar.

I hälso- och sjukvården ökar behoven snabbare än resurserna. 80% av sjukvårdskostnaderna är relaterade till kroniska sjukdomar.

När allt fler blir sjuka utan att resurserna ökar i samma takt blir köerna längre, tillstånden kan bli allvarligare, t o m akuta, och belastningen ökar på sjukvården. Där resurserna som krävs är avsevärt högre. Jämför med kranen som står på, vattnet rinner över och ut på golvet. Idag svabbar vi allt vi hinner och kan. I stället för att försöka stänga kranen.

Vi behöver nya sätt att möta medborgarnas behov, förebygga allvarliga tillstånd och samtidigt göra arbetet möjligt och drägligt för dem som utbildat sig att ta hand om sjuka.

Allt fler kliniska studier visar att patienter mår bättre och får bättre livskvalitet med HealthTech designad för dem och deras behov. Dessutom minskar behovet av sjukvård och akuta tillstånd radikalt.

Det passar inte alla, men långt fler än man kan tro, gamla som unga. Och det är både säkert och billigare än man kan tro.

Mer avancerat bakom kulisserna men ändå lite likt de digitala möjligheterna vi fått att hantera vår privatekonomi och ta del av all världens musik. Elsa 74 mäter sina egna värden och får en enkel översikt att följa över tid och lära sig vad som är bra och mindre bra för henne. Hennes värden skickas automatiskt till vården. Doktorn eller sköterskan får en signal om tillståndet för Elsa eller någon annan av tusentals patienter där ute förvärras och kan ingripa innan det blir riktigt allvarligt. Elsa mår bättre, känner sig tryggare och kan ägna sig åt livet. Personalen får tid att ägna sig åt att ta hand om patienter som behöver dem, när de behöver dem.

Den nya vågen HealthTech omfattar bland annat tidig upptäckt, egenvård, prevention och sekundärprevention, digital behandling, distansmonitorering, smarta beslutssystem och minskad administration.

Samtidigt visar studier att kostnaden är avsevärt lägre för HealthTech än för motsvarande insatser med traditionella metoder. Resurser att införa HealthTech som ”motar Olle i grind” saknas dock i nuvarande system.

Den stora vinsten med HealthTech är alltså, förutom bättre hälsa och livskvalitet, den minskade belastningen på kostsam vård. Frigjorda resurser skulle kunna användas till att korta köer, få tid att ta hand om dem som behöver hjälp eller vård när de behöver det och till bättre arbetsmiljö. Givet att en liten del investeras i HealthTech-insatser, via t ex primärvård, äldreomsorg och skola.

Ändå införs och erbjuds HealthTech bara på vissa ställen, tack vare enskilda eldsjälar. (Eldsjälar som undanröjer de hinder som andra inte ser förbi.)

Varför? Vad har vi missat? Har vi råd att vänta?

Tag med dig dina tankar och frågor till en panel som inte vill något hellre än att förstå och förmedla vad de vet. Så att vi kan komma vidare i välfärden.

Plats: A1 – Vitalis, Svenska Mässan Göteborg
Dag: Onsdag 24 maj 2023
Tid: 16:35 – 17:00

Vitalis 2023 Vitalis 2023

Den nya eran av evidensgenerering och förtroende för sjukvården

Publicerad: 15 maj, 2023 av Elida Cimic |

Vi känner alla till de ökande utmaningarna att tillhandahålla god och jämlik vård. Åldrande befolkning, ökande kroniska sjukdomar, mer och mer kostsamma behandlingar, och fortfarande har 50 % av världens befolkning inte ens tillgång till sjukvård. OM resurserna ökade i samma takt skulle detta inte vara ett problem. Det gör de dock inte! Så, vi står inför allt längre köer, ökade kostnader och ökad ojämlikhet.

Den positiva nyheten är att tack vare modern digital teknik finns ett nytt sätt att ge och få hälso- och sjukvård, med bättre resultat till lägre kostnad, mer hälsa för pengarna. Dock ännu inte allmänt tillgängligt. En av orsakerna är svårigheter att ta till sig adekvat bevisning sedd genom traditionella glasögon, traditionella metoder för hur bevis erhållits. Metoder som är optimala för t ex nya läkemedel är inte optimala för de nya digitala verktygen.

De nya lösningarna möjliggör individuell vård, egenvård, tidig upptäckt, individuell diagnostik, individuell behandling – mer specifik och effektiv än den vård, diagnostik och behandlingar som finns idag.

De nya lösningarna påverkar också andra aspekter än det medicinska, såsom livskvalitet, känsla av trygghet, förebyggande, att hålla sig friskare längre.

Nuvarande metod (dubbelblind randomiserad klinisk studie)

Är designad för behandlingar som kan vara farliga för människor.

De flesta HealthTech-lösningar är inte farliga.

Utformad för att mäta specifika kliniska resultat, i studier utförda med kontrollgrupper i mycket specifika kohorter, vanligtvis runt 1000 patienter, ofta under mer än 2 år, för att säkerställa specifika kliniska resultat.

En klinisk studie på ett nytt läkemedel skulle vanligtvis involvera en kohort av patienter med specifika egenskaper, såsom ålder, kön, inkludering/exkludering av andra diagnoser etc. Historiskt har många studier utförts på endast män, samtidigt som de är godkända för och används för att behandla kvinnor. Ytterligare effekter, positiva eller negativa, kommer att bli uppenbara först efter lansering och spridning i stora populationer.

De flesta HealthTech-lösningar är designade för individuell variation, anpassade till individen.

Beviset som byggts är också utformat för en mycket lång livscykel, ett piller bör fungera på exakt liknande sätt i många år (patentet löper ut efter förlängning inom cirka 30 år från ansökan). 

HealthTech-lösningar har fördelen att omedelbart uppgraderas och distribueras (digitalt) för att tjäna användarna bättre och bättre. Allt baserat på kontinuerlig uppföljning av användardata. I likhet med vad Tesla gör, kontinuerligt uppgradera funktionaliteten automatiskt och på distans. Det betyder att en viss lösning inte längre skulle vara exakt densamma nästa månad eller vecka. Att använda nuvarande metoder, med en statisk lösning i åratal, är alltså begränsande. Det begränsar potentialen.

I många fall inkluderar studier mätning av förbättrad livskvalitet (QALY), men, som förklarats tidigare, endast inom ramen för studien, det vill säga den inkluderade kohorten och begränsad till de specifika effekterna av behandlingen, exklusive till exempel känsla av trygghet. 

Förutom medicinska effekter ger HealthTech-lösningar ett antal andra effekter, såsom ökad känsla av trygghet och av kontroll över det egna medicinska tillståndet, avsevärd tidsbesparing genom att inte behöva besöka sjukhuset så ofta, bara för att nämna några exempel. Och ännu bättre arbetslivsvillkor för hälso- och sjukvårdspersonal. Sist, men inte minst, kostnadseffekterna: många healthtech-lösningar ger radikalt minskat behov av dyr sjukhusvård. Sjukvårdsresurser frigörs och kan användas till att ge vård till dem som behöver när de behöver den.

Sådana parametrar är värdefulla och bör inkluderas när man utvärderar och implementerar dessa typer av lösningar. Om vi ska gå mer mot precisionshälsa och patientcentrerad vård är det helt nödvändigt att vidga horisonten för vad vi anser vara framgångsrik och effektiv sjukvård.

Av detta är det tydligt att vi måste titta på bevisskapande på ett nytt sätt, för att fullt ut nå potentialen med HealthTech. Vi kommer att behöva nya teorier, nya forskningsmetoder och nya mått. Det kommer att handla om s k Real World Evidence och mycket mer.

Kom och lyssna på och diskutera vad vi föreslår!

Plats: F-Expo – Vitalis, Svenska Mässan Göteborg
Dag: Onsdag 24 maj 2023
Tid: 10:30 – 11:15

Vitalis 2023 Vitalis 2023

Measuring the real Impact of Healthtech

Publicerad: 15 maj, 2023 av Elida Cimic |

It is becoming more evident that the emergence of healthtech solutions help provide an optimistic outcome on managing the challenges to provide quality healthcare for all, at a fraction of the cost. We have already seen, through evidence-based results, that healthtech does provide incredible impact in different areas.  

However, it is still challenging to assess the contribution each and every solution has to society in an aggregated way, especially when healthtech provides benefits in so many areas that go beyond the healthcare system itself. So how can decision makers, healthcare professionals, and society have a uniform view of what is the real impact of these solutions; whether it is a solution that tackles issues in mental health, cardiovascular conditions or whether it provides early and accessible detection of Alzheimer’s disease. What is the overall impact on the individual and in society?   

For that, HealthTech Nordic proposed the use of a widely utilized metric that could help streamline and evaluate the impact of a wide range of healthtech solutions. QALY (Quality-Adjusted Life Year), a widely utilized metric that assists decision making in healthcare and other areas, used for decades. Not only providing a measurement for medical and quality of life outcomes but also cost effectiveness.  HealthTech Nordic, with the support of NordIQ Analytics, performed a test with real life healthtech solutions to evaluate how feasible it was to apply this methodology and get a glimpse of the impact they could provide. Promising preliminary outcomes were shared in 2022. 

Come to participate in a discussion where we will share updated results and learnings (of this process). And more importantly, discuss together: Is QALY viable for decision making to implement healthtech solutions?  -What are the uses QALY could have and what’s its potential? – Could an aggregated QALY help us measure impact?  

Place: F3 – Vitalis, Svenska Mässan Göteborg
Day: Tuesday 23 May 2023
Time: 14:00 – 14:30 CET

VITALIS 2023 VITALIS 2023