Thank you for your interest, we’ll get in touch with you shortly!

Du använder Internet Explorer, en webbläsare som slutade utvecklas 6 november 2013, för över 10 år sedan. Den 31 januari 2020 upphörde även alla säkerhetsuppdateringar vilket innebär att webbläsaren, förutom funktionella och utseendemässiga brister även kan utgöra en säkerhetsrisk. Du rekommenderas starkt att uppgradera till en modernare webbläsare, t ex Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft Edge. Tala med din systemadministratör.
Visa inte detta meddelande igen

Archive for maj, 2022

Detectivio – winner of the Healthtech Award 2022

Publicerad: 25 maj, 2022 av Elida Cimic |

Detectivio received the Healthtech Award 2022 at the opening of Vitalis, the largest ehealth event in Scandinavia. The award, a cooperation between HealthTech Nordic, GREAT, Vitalis and Sahlgrenska Science Park celebrates healthtech innovations that make a difference for people’s lives.

The award is exclusive for innovative companies based in the Nordics providing a healthtech solution or product that has a proven positive impact on healthcare, prevention, prediction, health and/or quality of life. Detectivio was awarded for their contactless measuring of vital signs through AI-powered technology. 

The jury’s motivation: 

Using a camera and artificial intelligence, the winner of the Healthtech Award 2022 enables contactless and automatic measurement of oxygen levels in the blood, blood pressure, pulse, body temperature and respiratory rate.

A clinically tested solution with the potential to be integrated into a wide range of applications, help many people, and fundamentally change the way we measure vital parameters and detect health issues early.

We see a pioneering innovation that can be used in emergency rooms, health centres, home environments or in vehicles.  Imagination is the only limiting factor!

”The award is a confirmation that other people believe in Detectivio and our idea. It encourages and motivates our entire team. Today we have something to celebrate,” said Stefan Malmberg, CEO and co-founder of Detectivio.

Jury: Charlotta Gummeson, CEO, Sahlgrenska Science Park, Frode Langmoen, Ecosystem Development, IBM, Jon Nilsson, Vice President Life Sciences, Government & Health, CGI, Lars Lindsköld, Regional Development Officer, Region Västra Götaland, Maria Sterner, Manager Vitalis, Marianne Larsson, Director, Healthtech Nordic, Arman Enekvint, ST-läkarprogrammet Innovation & Teknik, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Detectivio, company within HealthTech Nordic, with a game changing way of contact-free measuring our vital signs speeding up the triage process at care givers but also preventing accidents from happening when in motion driving a car.

At the core, it runs on our AI-powered software platform for camera-based measurement of all vital signs; temperature, heart rate, respiratory rate, oxygen saturation and blood pressure.

Interview with CEO Stefan Malmberg

Snabbare hjälp när barn får berätta om sin situation genom en app

Publicerad: 16 maj, 2022 av Elida Cimic |

Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen lag i Sverige. Det innebär bland annat att barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör dem. Det är inte alltid så lätt att prata om saker när man är ung. Därför finns Ommej-appen, där barn och ungdomar kan svara skriftligt på frågor och på så vis berätta hur de egentligen har det. 

Ommej är ett av 18 utvalda bolag som kommer att visa upp sina lösningar i HealthTech Nordics monter B02:21 på ehälsomässan Vitalis i Göteborg 17-19 maj. HealthTech Nordic är Nordens största nätverk för ehälsobolag med syftet att stötta tillväxten av nya lösningar som driver en positiv förändring av vården.

– Allt fler unga mår dåligt och samhällsinsatserna räcker inte till. Köerna till BUP är orimligt långa och det behövs effektivare arbetssätt. Barn av idag är vana att kommunicera digitalt och vi har faktiskt fått in återkoppling från socialsekreterare som hävdar att de genom Ommej fått kontakt med barn som de annars inte nått fram till. Varje barn som kan få rätt hjälp snabbare är en seger, och i förlängningen även en samhällsekonomisk vinst, runt 10 miljoner kronor per barn, säger Nicolina Fransson, vd och grundare av Ommej.

Ommej är ett digitalt verktyg som underlättar för barn att berätta hur de mår. Appen kan användas av alla verksamheter som jobbar med barn, och till exempel kan en skolkurator bjuda in barnet till appen där hen får svara på frågor om hur hen har det, exempelvis i familjen, med kompisar och i skolan. Skolkuratorn får då en lättöverskådlig bild över barnets nätverk, önskemål, risker och resurser vilket i sin tur gör att hon snabbare kan förstå vilken hjälp som behövs exempelvis från skolan, BUP eller Socialtjänsten.

Ommej möjliggör också samverkan inom och mellan verksamheter med barnets helhetsperspektiv i centrum. Endast personen som bjudit in barnet till Ommej kan se svaren, och det behövs samtycke från barn och vårdnadshavare om svaren ska delas med andra instanser för att bättre kunna hjälpa barnet. Vid medgivande kan instanserna få möjlighet att dela barnets berättelse och på så vis få en gemensam syn av barnets problem och vilka behov av insatser som kan vara lämpliga. Barnet slipper också berätta sin historia flera gånger eftersom alla inblandade får tillgång till samma underlag. Frågorna är rakt formulerade med bildstöd. Det ger även barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möjlighet att berätta sin historia.

Ommej grundades 2018 och har idag 500 användare från vård, skola och omsorg över hela landet. 

Ny teknik kan spara dyrbara minuter vid stroke

Publicerad: 11 maj, 2022 av Elida Cimic |

Göteborgsföretaget Medfield Diagnostics har utvecklat Strokefinder™ MD100, ett bärbart instrument som ska fungera som ett beslutsstöd för till exempel ambulanspersonal och personal vid akutmottagningar vid utvärdering och prioritering av misstänkta akuta hjärnskador.

-Patienter med misstänkt stroke eller hjärnskada transporteras idag vanligtvis till sjukhus för undersökning med datortomografi (CT-röntgen) eller magnetkameraundersökning (MRI). Med Strokefinder™ kan detektion och behandling av stroke påbörjas redan i ambulansen och avsevärt minska risken för långvariga och bestående fysiska och mentala funktionsnedsättningar, säger Stefan Blomsterberg, vd för Medfield Diagnostics.

Medfield Diagnostics är medlem av nätverket HealthTech Nordic som under flera år samlat och stöttat tillväxten av nya lösningar inom hälso- och sjukvård. Idag är runt 315 nordiska bolag medlemmar, alla med lika spännande lösningar inom vitt skilda områden. Stefan Blomsterberg, vd för Medfield Diagnostics förklarar varför de valt att vara medlem i HealthTech Nordic:

-Vården har stora behov av ny teknik som effektiviserar processer och ger bättre vårdresultat. Vårdpersonalen måste få smartare teknik för att de ska kunna lägga sin tid och sitt kunnande på rätt saker. Ny teknik införs alldeles för långsamt i den offentliga vården idag och studier visar att effekten blir större om flera nya lösningar införs samtidigt. Tillsammans med andra medlemmar kan vi påskynda den modernisering av vården som krävs, vilket gynnar både samhällskostnader och folkhälsan, säger Stefan Blomsterberg, vd för Medfield Diagnostics.

Medfield Diagnostics teknik grundar sig på tio år av forskning och utveckling vid Chalmers. Strokefinder™ är ett litet batteridrivet instrument som med hjälp av mikrovågor och AI gör att sjukvården på mindre än fem minuter kan utvärdera en patient för att sedan, tillsammans med läkare avgöra vilket vårdbehov patienten har. Nu pågår E-certifiering, validering av konceptet i specifika miljöer, kliniska prövningar och studier bland annat tillsammans med Västra Götalandsregionen, Helse Vest i Norge, Region Skåne, NHS i UK, HMRI i Australien och planering för säljstart i Europa.

Mikrovågsteknik har egenskaper som även kan användas i den fortsatta utvecklingen av nya, mer kostnadseffektiva instrument och har bland annat visat stor potential att upptäcka blödningar i bröstkorg och buk och inom diagnostik av bröstcancer.

Medfield Diagnostics är ett av de 18 medlemsbolag som valts ut för att presentera sin lösning i Healthtech Nordics monter B02:21 på Vitalis, ehälsomässan i Göteborg 17-19/5.

Ehälsa så in i Norden

Publicerad: 10 maj, 2022 av Elida Cimic |

Ett av världens ledande nätverk av ehälsobolag, HealthTech Nordic, välkomnar alla nyfikna beslutsfattare, vårdprofessionella och politiker till Vitalis för att lära sig mer om hur den nya tekniken redan ger mer hälsa för pengarna.

- Vi vill uppmärksamma hur nya tjänster och produkter gör vården mer hållbar med bättre hälsa och resursfördelning. Vården behöver ställa om för att räcka till och just nu går den förändringen för långsamt. Det är svårt som beslutsfattare att få en överblick och veta vilka lösningar som finns att välja på. Vi vill hjälpa till att förklara – kom till oss så får du se, höra klämma och känna och ställa alla frågor du vill, säger Marianne Larsson, initiativtagare till HealthTech Nordic.

HealthTech Nordic har över 300 medlemsbolag, alla med fokus på bättre hälsa och vård. De nordiska aktörerna bakom HealthTech Nordic samarbetar för att stötta tillväxten av innovativa bolag i vårdbranschen med syftet att driva på moderniseringen av hälso- och sjukvården, hemma och i världen. Marianne är rädd att det försiktiga bemötandet från det offentliga är en fara för hela samhällsekonomin:

- Svenska beslutsfattare borde skynda sig att ta vara på dessa ledande nordiska lösningar i stället för att se på när de stora techbolagen – som Amazon och Google – kommer i kapp och sköljer över oss.

– Detta är en helt ny bransch som vi just nu leder. Vi har potentialen och försprånget i Norden att bidra till bättre hälsa för pengarna, bättre hälsa för alla och att än en gång även göra nytta i hela världen. Men då måste vi agera mycket snabbare tillsammans, som under pandemin.

Till Vitalis har 18 bolag valts ut att representera nätverket och visa upp sina lösningar HealthTech Nordics egen monter. Ytterligare medlemmar ställer ut i egna montrar. Bolagen har bevisat positiv effekt på till exempel livskvalitet, kognitiva funktioner, ökad trygghet, systemeffektivitet och behov av sjukhusinläggningar vilket i sin tur innebär att samhällets resurser används mer effektivt. För att lyfta fram nyttan har HealthTech Nordic även låtit genomföra en QALY-mätning som kommer att presenteras på ett seminarium under Vitalis.

– Jag tror att många bara ser på de här lösningarna som framtidens lösningar. Därför är det viktigt att berätta att de finns, fungerar och används framgångsrikt för hälsa och vård redan idag och borde få komma till nytta för många fler, säger Marianne Larsson. 

– Smart teknik för hälsa ger mer vård och bättre hälsa per investerad skattekrona, och det innebär förstås också en bättre samhällsekonomi och förutsättningar att verkligen möta behoven, säger Marianne Larsson, initiativtagare till HealthTech Nordic.

HealthTech Nordic träffas i monter B02:21 på Vitalis 17-19 maj. Seminariet ”Samhällseffekterna av healthtech i siffror” hålls på onsdagen, den 18 maj kl 11.30-12.00 i konferenssal A6.